Other community activities

Tp Hồ Chí Minh - Ngày 02 tháng 01 năm 2014, Nắm bắt được nhu cầu vận tải ngày càng cao đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên Đán và với mong muốn đem đến sự an toàn cho các Bác Tài, hành khách và...
View detail
December 31st, 2013, Bridgestone Vietnam just exchanges transportation enterprises in “Bridgestone exchanges with Hai Phong Automobile Transportation Association” with the theme of “Saving transportation fee in tough economy”. This event...
View detail
| 09.12.2013
View detail
HCMC, 14th October 2013, BRIDGESTONE VIET NAM (BSTVN) has successfully hold the “CARE CAR DAY” Safety Campaign on 12th -13th October 2013 at My Dinh Stadium, Ha Noi with the attendance of 343 end users from Ha Noi and other provinces such as...
View detail
HCMC, October 9th, 2013, BRIDGESTONE TIRE VIETNAM (BSTVN) in collaboration with its strategic partner – BVOT GROUP (BVOT) shall co-organize “CAR CARE DAY” Safety Campaign on 12th – 13th Oct 2013 at My Dinh Stadium, Hanoi
View detail