Bridgestone vi an toan

Bridgestone vì an toàn

Điểm tiếp xúc duy nhất giữa chiếc xe của bạn và mặt...
Điểm tiếp xúc duy nhất giữa chiếc xe của bạn và mặt đường chính là một phần của lốp xe với diện tích chỉ bằng một chiếc bưu thiếp. Và chỉ khi nào người lái xe thật sự đặt niềm tin vào chiếc lốp xe thì họ mới có thể lái, cua và dừng xe như mong muốn. Ngày nay, môi trường lái xe liên tục thay đổi đã không ngừng đặt ra những thử thách lớn cho Bridgestone và các sản phẩm của mình.
Những đoạn kịch ngắn lồng ghép các kiến thức và kinh...
Những đoạn kịch ngắn lồng ghép các kiến thức và kinh nghiệm lái xe hữu ích được Bridgestone thực hiện nhằm truyền tải thông điệp "Lăn bánh an toàn" đến cho mọi người một cách thú vị, hài hước để ai cũng có thể dễ dàng ghi nhớ.
-Kỹ thuật lái xe căn bản.
-Lái xe trong tình huống khẩn...
-Kỹ thuật lái xe căn bản.
-Lái xe trong tình huống khẩn cấp.
-Kinh nghiệm trở thành người lái xe giỏi.