Bridgestone vi cong dong

Bridgestone vì cộng đồng

Triết lý của nhà sáng lập về hoạt động cộng đồng

Hoạt động kinh doanh không nhằm mục đích chỉ sinh lợi nhuận mà quan trọng là sản xuất ra những sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội, gắn liền với các hoạt động văn hóa, giáo dục. Lợi nhuận là sản phẩm xã hội mang lại như làm kinh tế phải tái đầu tư vào xã hội.

Ngày nay triết lý của Shojiro Ishibashi đã rất gần với các hoạt động xã hội

Nhà sáng lập Bridgestone
Shojiro Ishibashi

Thông điệp về hoạt động cộng đồng của CEO

• Đối với Tập Đoàn Bridgestone, hoạt động cộng đồng (CSR) tồn tại một phần trong tinh hoa Bridgestone (Bridgestone Essence)

• Chúng tôi xem triết lý này là nền tảng cho tất cả các hoạt động kinh doanh

• Các hoạt động cộng đồng (CSR) luôn được đưa vào các kế hoạch trung hạn (MTP)

Chủ tịch hội đồng quản trị, CEO
Shoshi Arakawa

Mục tiêu cho những hoạt động cộng đồng của tập đoàn Bridgestone

Đối với tập đoàn, hoạt động cộng đồng tồn tại một phần trong tinh hoa Bridgestone

Bridgestone Việt Nam đóng góp cho các hoạt động xã hội

Chia sẻ tình thương và trách nhiệm
Đồng hành cùng sinh viên Việt Nam
Bridgestone chia sẻ để thành công
Vì cộng đồng ô tô Việt