Chương trình thảo luận với chủ đề "Bridgestone Việt Nam - năm 2020?", ngày 20 tháng 4, 2012

Đăng ngày 20.04.2012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng tư 2012, Bridgestone Việt Nam đã tổ chức Chương trình thảo luận với chủ đề \"Bridgestone Việt Nam - năm 2020?\", Năm 2020 sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập của Cty Bridgestone Việt Nam. Buổi thảo luận được chia thành 5 nhóm bao gồm tất cả thành viên của Bridgestone Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng tư 2012, Bridgestone Việt Nam đã tổ chức Chương trình thảo luận với chủ đề "Bridgestone Việt Nam - năm 2020?", Năm 2020 sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập của Cty Bridgestone Việt Nam. Buổi thảo luận được chia thành 5 nhóm bao gồm tất cả thành viên của Bridgestone Việt Nam.
 
Trong suốt buổi thảo luận, tất cả các thành viên cùng suy nghĩ và đưa ra những ý tưởng riêng về Bridgetone Việt Nam sẽ trở nên như thế nào vào năm 2020 và cùng chia sẻ với các nhóm khác. Sau đó, mỗi nhóm cùng nhau thảo luận về chủ đề bằng cách nào để những ước mơ, nguyên vọng của mình về Bridgestone Việt Nam trở thành sự thật. Thông qua buổi thảo luận, từng thành viên đã có rất nhiều ý tưởng đột phá và đầy thú vị. Một đại diện phát biểu rằng "Chúng tôi muốn Bridgestone và khách hàng gắn kết thành một gia đình thật sự để thành công với tinh thần “Chung Sức Đồng Lòng” (One Team One Heart).


Mỗi nhóm thảo luận về chủ đề "Bridgestone Việt Nam sẽ phát triển thế nào vào 2012"

Khẩu hiệu: Khách hàng & Bridgestone Việt Nam –
Chung Sức Đồng Lòng (One Team One Heart)

 
Kết thúc hội thảo, Tổng giám đốc Bridgstone Việt Nam đã hệ thống lại tất cả ý tưởng cũng như nguyện vọng của mỗi thành viên gia đình Bridgestone: "Tôi tin Bridgestone sẽ phát triển mạnh, cùng với sự nổ lực của mỗi thành viên Bridgestone giấc mơ sẽ thành hiện thực. Chúng ta sẽ làm được!"
Chia sẻ ý tưởng giữa các thành viên Bridgestone
 
Sau buổi thảo luận, tất cả thành viên Bridgestone cùng hưởng ứng nhiệt liệt qua các trò chơi vận động nhằm kết nối mỗi thành viên với tinh thần “Chung Sức Đồng Lòng” (One Team One Heart).