lop xe khach, xe tai nhe

Lốp xe R200

 

 

 

 

 

 

- Tính cơ động cao, khả năng vô cua dễ dàng.
- Thiết kế gai xuôi nổi bật với khả năng chịu mòn tốt.

  Tyre Size LI & SS PR Type
  6.00 R15   8 TL
6.50 R15 107M 10 TT
6.50 R15   10 TT
7.00 R15   10 TT
7.00 R15   12 TT
7.50 R15 120M 12 TT
7.50 R15   14 TT
6.50 R16   10 TT
6.50 R16 105M 8 TT
7.00 R16 116M 12 TT
7.00 R16 113M 10 TT
  7.00  R16 116L 12 TT
7.00 R16   10 TT
7.00 R16   12 TT
7.00 R16   8 TT
7.00 R16 116M 12 TT
7.00 R16 117L 12 TT
7.50 R16 114M 8 TT
7.50 R16 119M 10 TT
7.50 R16 121L 12 TT
7.50 R16 121M 12 TT