lop xe khach, xe tai nhe

Lốp xe R210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Được thiết kế cho tải nhẹ lắp ở tất cả các vị trí chạy trong thành phố và đường trường.

  Tyre Size LI & SS PR Type
  7.50 R16   14 TT
7.50 R16 122L 14 TT
8.25 R16   14 TT
8.25 R16 127L 14 TT
8.25 R16 128L 14 TT