lop xe khach, xe tai nhe

Lốp xe R230

 

 

 

 

 

- Được thiết kế cho tải nhẹ chạy trên đường trường.
- Tuổi thọ lốp dài hơn.

 

 

 

 

  Tyre Size LI & SS PR Type
  6.00 R15   8 TT
6.00 R15 100L 8 TT
6.50 R15   10 TT
6.50 R15   8 TL
7.00 R15 101M 10 TT
7.00 R15   12 TT
7.00 R15   8 TT
7.00 R15   10 TT
7.00 R15 108M 8 TT
7.50 R15   10 TT
7.50 R15   12 TT
7.50 R15   14 TT
7.50 R15   10 TT
6.50 R16 109M 10 TT
6.50 R16   10 TT
6.50 R16   8 TT
6.50 R16   12 TT
6.50 R16 111M 12 TT
6.50 R16 109M 10 TT
  6.50 R16   10 TT
6.50 R16   8 TT
6.50 R16 105M 8 TT
7.00 R16 116M 12 TT
7.00 R16 116L 12 TT
7.00 R16   8 TT
7.00 R16   10 TT
7.00 R16   12 TT
7.00 R16 113M 10 TT
7.00 R16 109M 8 TT
7.00 R16 117M 12 TT
7.50 R16 119L 10 TT
7.50 R16   8 TT
7.50 R16 119M 10 TT
7.50 R16   10 TT
7.50 R16   12 TT
7.50 R16 121M 12 TT
7.50 R16 121L 12 TT