lop xe oto ben

Lốp xe G611

 

 

 

 

 

 

Điều khiển dễ dàng khi vô cua hay hãm phanh liên tục.

Tyre Size LI & SS PR Type
1000 R20 148/145J 16 TT
1100 R20 150/146K 16 TT