lop xe oto ben

Lốp xe L301 - LSR L301

 

 

 

 

 

 

- Với sức kéo tốt cần thiết cho loại đường đất đá và bùn lầy, hiệu suất cao khi vận hành với tốc độ cao trên đường trường.
- Sử dụng lý tưởng cho các công trường xây dựng và khai thác mỏ.

Tyre Size LI & SS PR Type
7.5 R16 114N 14 TL
7.5 R16 114N 16 TT
7.5 R16 121M 16 TT
7.5 R16 119M 16 TT