lop xe oto ben

Lốp xe L317

 

 

 

 

 

- Lốp xe có mặt gai ngang dành cho trục sau xe, phù hợp cho các loại đường hỗn hợp (tốt-xấu).
- Nổi bật với cấu trúc và những vật liệu đặc biệt tạo ra khả năng chống cắt tuyệt vời.

Tyre Size LI & SS PR Type
10.00 R20 146/143G 16 TT
12.00 R20 154/150G 18 TT
11.00 R20 150/146G 16 TT
12.00 R24   18 TT
11 R22.5 146/143G  16 TL
11 R22.5 146/143J 16 TL
12 R22.5 152/148G 16 TL
13 R22.5 154/150G 18 TL
11 R24.5   16 TL