lop xe oto ben

Lốp xe M840

 

 

 

 

 

 

- Mặt lốp được thiết kế tăng cường phù hợp cho tất cả vị trí.
- Sử dụng cho xe chạy trên đường xấu và đường sỏi đá.
- Với đặc tính, cấu trúc và nguyên liệu đặc biệt, lốp xe chống cắt tốt.

Tyre Size LI & SS PR Type
100 R20 146/143K 16 TT
1100 R20 150/146K 16 TT
1200 R20 154/150K 18 TT
10 R225 144/142K 14 TL
11 R225 148/145K 16 TL
12 R255 152/148K 16 TL
315/80 R225 156/150K 18 TL