bridgestone tuyen dung

Tuyển dụng

Hãy gửi thông tin của bạn bao gồm: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, mức lương hiện tại, mức lương yêu cầu và các thông tin khác cùng với 1 tấm ảnh 3x4 đến phòng Hành Chính/ Kế Toán theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam

Phòng Hành Chính/ Kế Toán

Địa chỉ:  Lầu 9, 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện Thoại:  028 3825 6013
Email:  tuyendungbs@bridgestonevn.com.vn
Họ và tên:
(*) Yêu cầu bắt buộc
Số điện thoại:
Email:
(*) Yêu cầu bắt buộc
Tiêu đề: Tuyển dụng
Nội dung:
Gửi thông tin