Bridgestone Việt Nam Tổ Chức Chương Trình Khuyến Mãi “Ngại Gì Xăng Tăng Giá” Từ 15/12/2012 – 15/01/2013

Đăng ngày 06.12.2012

Tặng ngay phiếu xăng 200.000 VND - 300.000 VND khi mua 2 lốp xe du lịch Bridgestone.

 

         DANH SÁCH ĐẠI LÝ LỐP XE DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA BRIDGESTONE


 

 


Download danh sách điểm chấp nhận thanh toán thẻ xăng dầu: