Mỗi Khung LỐP Tốt, Một Món HỜI To.

Đăng ngày 22.08.2012

Bridgestone Việt Nam tổ chức chương trình thu mua khung lốp tốt tại một số đại lý do Bridgestone chỉ định.