Thư viện hình ảnh
11/2016 – “Giữ lửa truyền đam mê”...
11/2015 – Hội Nghị Khách Hàng Toàn...
11/2014 - "Kết Nối Sắc Màu. Chia Sẻ...
8/2012 - "Gắn Kết Để Thành...
10/2011 - Hội Nghị Khách Hàng - Đà Nẵng
12/2010 - Hội Nghị Khách Hàng - TP.HCM
11/2008 - Hội Nghị Khách Hàng - TP.HCM