Thư viện hình ảnh
02/2016-Đại diện Tập đoàn đến thăm...
12/2015 - Khai Trương Fleetpoint Thái Phùng -...
12/2015 - Hội Nghị Các Doanh Nghiệp Vận...
10/2015 – Hội Nghị Các Doanh Nghiệp...
8/2015 - Khai Trương Fleetpoint Ngọc Hạnh -...
8/2015 - Hội Nghị Các Đơn Vị Vận Tải...
8/2015 - Hội Thảo "Tầm Nhìn Tương...
6/2015 - Hội Thảo Trung Tâm Dịch Vụ...
6/2015 - Hội Nghị Các Doanh Nghiệp Vận...
6/2015 - Dấu Ấn Đam Mê - TP.HCM
5/2015 - Hội Nghị Các Doanh Nghiệp Vận...
4/2015 - Lễ Khai Trương B-Select Thái...