Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản Tổ Chức Cuộc Thi Các Kỹ Năng Bảo Trì Thiết Bị 2012

Đăng ngày 12.07.2012

Ngày 12 tháng 7 năm 2012 Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản đã tổ chức cuộc thi Các Kỹ Năng Bảo Trì Thiết Bị 2012 tại tòa nhà Trung Tâm Đào Tạo Sản Xuất Toàn Cầu (G-MEC) thành phố Kodaira, Tokyo.
Ngày 12 tháng 7 năm 2012, Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản đã tổ chức cuộc thi Các Kỹ Năng Bảo Trì Thiết Bị 2012 tại tòa nhà Trung Tâm Đào Tạo Sản Xuất Toàn Cầu (G-MEC) thành phố Kodaira, Tokyo.
Từ năm 1977, Tập Đoàn Bridgestone Nhật Bản tổ chức Cuộc Thi Các Kỹ Năng Bảo Trì Thiết Bị với mục tiêu thúc đẩy việc đào tạo các kỹ năng bảo trì cho Bridgestone Toàn Cầu. Khẩu hiệu cho cuộc thi năm nay là “Mở rộng các nghiên cứu về những kỹ năng bảo trì thiết bị trên toàn cầu”. Trong cuộc thi năm nay có 57 đội tham gia, bao gồm 5 đội đến từ các nước khác như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

 


 

 

Tại buổi lễ khai mạc, Ông Yoshiharu Inoue – Phó Chủ Tịch Trung Tâm Đào Tạo Sản Xuất Toàn Cầu  cho biết: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng sản xuất của công ty thông qua cuộc thi Các Kỹ Năng Bảo Trì Thiết Bị”.
Năm 2007, Tập Đoàn Bridgestone thành lập Trung Tâm Đào Tạo Sản Xuất Toàn Cầu (G-MEC) như là một địa điểm phát triển toàn cầu để đào tạo cho nhân viên tham gia vào tất cả các lĩnh vực sản xuất – bao gồm lốp xe, các sản phẩm đa dạng khác và nguyên vật liệu. Công ty có kế hoạch sử dụng cuộc thi Các Kỹ Năng Bảo Trì Thiết Bị như là một cách để tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng sản xuất của công ty thông qua các chương trình đào tạo chuyên nghiệp.