Bridgestone Vietnam Conducts A Promotion Campaign Named As “ Ngai gi xang tang gia” From 15 Dec 2012 – 15 Jan 2013

Day post 06.12.2012

Get fuel card values 200.000 VND - 300.000 VND when buying 2 Bridgestone passenger car tyres

 

 

       DANH SÁCH ĐẠI LÝ LỐP XE DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA BRIDGESTONE


 

 

 


Download danh sách điểm chấp nhận thanh toán thẻ xăng dầu: