Lop xe Dueler

DUELER A/T 694

 

 

 

 

 

"Am hiểu mọi nẻo đường"

- Dueler A/T 694 đã được trải nghiệm qua nhiều cuộc hành trình vòng quanh thế giới.
- Linh hoạt - nhạy bén - bền bỉ là tính năng ưu việt của A/T 694.
- Tự hào là dòng sản phẩm thích nghi với mọi địa hình và những tay lái khó tính nhất.

LSR D694

  Tyre Size LI & SS Ply Rating Type
16 750 R16 112N 8 TL
235/85 R16 114R 8 OWT
235/85 R16 120R 10 OWT

 

LVR D694

  Tyre Size LI & SS Ply Rating Type
17 255/65 R17 114S 8 OWT
265/65 R17 116S 8 OWT
275/65 R17 118S 8 OWT
285/65 R17 120S 8 OWT
16 205 R 16C 110S 8 RBT
205 R16 112N   RBT
205 R16 112S   RBT
225/75 R16 110R   OWT
225/75 R16 103S   OWT
245/70  R16 113S 8 OWT
245/75  R16 120R   OWT
245/75  R16 108S 6 OWT
255/70 R16 115S 8 OWT
265/70 R16 117S 8 OWT
265/70 R16 110S 6 OWT
265/75 R16 123R 10 OWT
265/75 R16 112S 6 OWT
275/70 R16 119S 8 OWT
275/70 R16 112S 6 OWT
285/75 R16 116R 6 OWT
285/75 R16 122Q 8 OWT
285/75 R16 122R   OWT
15 215/75 R15 100T   OWT
215/75 R15 100S 6 OWT/RBT
235/75 R15 104S 6 OWT/RBT
255/70 R15 112L   RBT
30X950 R15 104S   OWT
31X1050 R15 109S 6 OWT
32X1150 R15 113S   OWT
33X1250 R15 108S   OWT
215/80 R15C 111S   RBT
225/70 R15C 109S   RBT
255/75 R15C 110S   RBT
255/70 R15C 112S   RBT
14 27X850 R14 95S 6 OWT

 

PSR D694

  Tyre Size LI & SS Type
17 225/65 R17 102T RBT
225/70 R17 108S XL RBT
235/65 R17 108T XL RBT
245/65 R17 107T RBT
265/65 R17 112S RBT
265/65 R17 112T RBT
275/65 R17 115S RBT
275/65 R17 115T RBT
285/65 R17 116T OWT
P265/70 R17 113S OWT
16 235/60 R16 100H RBT
175/80 R16 91S RBT
215/65 R16 98T RBT
215/65 R16 98S RBT
215/70 R16 100S RBT
215/80 R16 103S RBT
225/70 R16 102S OWT
235/60 R16 100H RBT
235/70 R16 106T RBT
235/70 R16 105T RBT
235/70 R16 105S RBT
235/70 R16 106S RBT
245/70 R16 107T RBT
245/70 R16 107S RBT
245/70 R16 111S RBT
255/70 R16 111S OWT
265/70 R16 112S OWT/RBT
275/70 R16 114S  O OWT/RBT/OW
P225/70 R16 101S OWT
P255/70 R16 109S OWT
P265/70 R16 111S OWT
15 175/80 R15 90S RBT
195/80 R15 96T RBT
205/70 R15 96S RBT
205/70 R15 96T RBT
215/70 R15 98S RBT
215/80 R15 102T OWT
215/80 R15 101S OWT
215/80 R15 102S OWT
225/70 R15 100T RBT
225/70 R15 100S RBT
225/75 R15 102S RBT
225/80 R15 105S RBT
235/70 R15 103S RBT
235/70 R15 107S XL RBT
235/75 R15 109T XL OWT
235/75 R15 109S XL RBT
265/70 R15 112T OWT
265/70 R15 110S RBT
265/70 R15 112S RBT
P225/75 R15 102T OWT
P235/70 R15 102S OWT
P235/75 R15 105S OWT