Về Bridgestone

Chia Sẻ

Thông điệp Bridgestone

Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo” là sứ mệnh của Bridgestone kể từ khi thành lập. Hỗ trợ cho khả năng di chuyển, sống, làm việc và giải trí của mọi người bằng những sản phẩm lốp xe chất lượng cao và các sản phẩm khác từ cao su.

Thông điệp Bridgestone

Tầm nhìn và Giá trị nền tảng

Nhà sáng lập Bridgestone Shojiro Ishibashi mong muốn tạo dựng một doanh nghiệp với cam kết "phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo." Sứ mệnh và giá trị nền tảng của chúng tôi hướng tới việc đem lại dịch vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế và truyền cảm hứng để chúng tôi trở thành một doanh nghiệp vì cộng đồng, nơi chúng tôi sống và hoạt động.

Nhà sáng lập Bridgestone Shojiro Ishibashi

Phát triển bền vững & Trách nhiệm xã hội

Để góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh cho thế hệ tương lai, chúng tôi liên tục phối hợp với khách hàng, đối tác và cộng đồng để cùng xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

Bridgestone phát triển bền vững

Đổi mới không ngừng

Các kỹ sư của chúng tôi không ngừng phá vỡ mọi giới hạn để cải thiện hiệu suất công việc, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Cũng giống như bạn, chúng tôi luôn khao khát trở thành người giỏi nhất. Và điều đó bắt nguồn từ chính đam mê của chúng tôi dành cho sự sáng tạo và đổi mới không ngừng.

Bridgestone đổi mới không ngừng

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử của Bridgestone