Sustainability

Hiểu rằng Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo là di sản và sứ mệnh của chúng tôi, đồng thời gánh vác trách nhiệm với thế hệ tương lai với vai trò là người đi đầu trong ngành trên toàn cầu, Bridgestone và những người đồng hành trên khắp thế giới dùng sự đổi mới và công nghệ để cải thiện cách con người di chuyển, sống, làm việc và vui chơi.

Lĩnh vực xã hội
Mobility

 

Di chuyển có vai trò quan trọng đối với tiến bộ của loài người trong cuộc sống hằng ngày. Việc di chuyển an toàn, hiệu quả và với chi phí chấp nhận được giúp thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời cải thiện cách thức chúng ta sống, làm việc và vui chơi.

Thông qua giải pháp di chuyển hiệu quả, chúng tôi có thể cải thiện chất lượng cuộc sống ở các thành phố bằng hệ thống giao thông công cộng tốt hơn, giảm tắc nghẽn và mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng thời giảm thiểu tai nạn giao thông. Bằng cách sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, chúng tôi có thể mang lại trải nghiệm giao thông an toàn và thông minh hơn, cũng như cải thiện tình hình xã hội và môi trường trên toàn cầu.

Di chuyển dễ dàng

Giúp việc di chuyển được ổn định và không bị trở ngại.

Di chuyển dễ dàng

Di chuyển thông minh

Sử dụng công nghệ đặc biệt để cải thiện phương thức chở người và hàng hóa.

Di chuyển thông minh

Giao thông an toàn

Sử dụng công nghệ đặc biệt để tăng cường di chuyển an toàn.

Giao thông an toàn
People
Mobility

 

Với cương vị dẫn đầu toàn cầu, cùng mong muốn xây dựng một tập đoàn toàn cầu đúng nghĩa, Bridgestone tiếp cận nhiều cộng đồng khác nhau trên thế giới. Bằng việc cải thiện điều kiện sống, học tập và làm việc, Tập đoàn nỗ lực mang tác động tích cực tới những cộng đồng nơi đang chúng tôi đang hoạt động kinh doanh ở cấp độ toàn cầu và địa phương.
Hành động theo những cam kết đó và phối hợp với nhiều đối tác khác nhau, chúng tôi giúp xây dựng các cộng đồng an toàn hơn, khỏe mạnh hơn, cũng như tăng cường tiếp cận và phổ cập giáo dục. Chúng tôi làm việc này dựa trên điểm mạnh và năng lực của mình để phục vụ cộng đồng hiện tại và các thế hệ tương lai.

Góp phần vì một xã hội an toàn hơn

Xây dựng những cộng đồng an toàn hơn thông qua dịch vụ, sản phẩm, cũng như những sáng kiến của tập đoàn và các cá nhân.

Góp phần vì một xã hội an toàn hơn

Tiếp cận và phổ cập giáo dục

Mở rộng cơ hội giáo dục và đào tạo nhằm phát triển kỹ năng làm việc và kỹ năng sống.

Tiếp cận và phổ cập giáo dục

Thúc đẩy cộng đồng khỏe mạnh hơn

Tăng cường tiếp cận các nguồn lực cần thiết để hướng đến sức khỏe tốt hơn.

Thúc đẩy cộng đồng khỏe mạnh hơn
Enviroment
Enviroment

 

Với cương vị dẫn đầu toàn cầu, cùng mong muốn xây dựng một tập đoàn toàn cầu đúng nghĩa, Bridgestone mở rộng hoạt động trên nhiều quốc gia, với hàng trăm cơ sở sản xuất, trung tâm phát triển và công ty thành viên, sử dụng hàng nghìn lao động trên thế giới.
Trước những tác động xã hội và môi trường của biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên và thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên ngày càng trở nên rõ rệt, cộng đồng và khách hàng đang đòi hỏi chúng tôi phải hành động để giải quyết những thách thức này trong hoạt động mỗi ngày.
Bằng cách này, chúng tôi góp phần xây dựng một xã hội bền vững thông qua cân bằng hoạt động với tự nhiên, hài hòa với xã hội và cải thiện cuộc sống.

Hài hòa với thiên nhiên

Góp phần bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải thiện môi trường sống cũng như giáo dục và nghiên cứu về môi trường.

Hài hòa với thiên nhiên

Coi trọng tài nguyên thiên nhiên

Không ngừng tăng cường công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thông qua cải tiến hoạt động và thiết kể sản phẩm.

Coi trọng tài nguyên thiên nhiên

Giảm phát thải khí CO2

Tiếp tục giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bao gồm cả khí CO2 từ toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Giảm phát thải khí CO2