ĐỂ THẾ HỆ MAI SAU ĐƯỢC KẾ THỪA MỘT HÀNH TINH XANH VÀ BỀN VỮNG

LÀ MỤC TIÊU MÀ CAM KẾT E8 TỪ BRIDGESTONE HƯỚNG ĐẾN.

 

CAM KẾT E8 TỪ BRIDGESTONE

Chúng tôi luôn hướng về phía trước, mà cụ thể ở đây là năm 2050. Dù cột mốc này có vẻ còn rất xa, nhưng khi đặt nó trong bối cảnh của nỗ lực phát triển bền vững trên toàn cầu, đây chỉ là một chớp mắt. 

Để có thể hoạch định cho tương lai, cần phải nghĩ lớn. Trong tương lai, lĩnh vực di chuyển sẽ phát triển thành một hệ sinh thái phức tạp và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ chúng ta để phục vụ khách hàng. Chúng tôi sẽ không chỉ phát triển tự thân, mà còn cùng đối tác đồng kiến tạo nên những giá trị mới, để cải thiện cách mọi người di chuyển, sống, làm việc và vui chơi, không chỉ trong hiện tại, mà còn cho những thế hệ sau.

Những suy nghĩ đó đã đưa chúng tôi đến Cam kết E8 từ Bridgestone. Bridgestone đã ra mắt 8 giá trị để cam kết chặt chẽ vì một thế giới bền vững, để có được sự tin tưởng của cả những thế hệ hôm nay và mai sau. Cam kết E8 từ Bridgestone sẽ kết nối với mọi mặt trong lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi, và sẽ là định hướng cho mọi quyết định  xuyên suốt quá trình phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp, với mục tiêu rõ ràng: hỗ trợ hiện thực hoá một xã hội bền vững. 

clickable image of Energy (Năng lượng)

Energy (Năng lượng)

Cam kết hiện thực hóa về một xã hội trung hòa carbon trong lĩnh vực di chuyển

Read More
clickable image of Ecology (Sinh thái)

Ecology (Sinh thái)

Cam kết thúc đẩy công nghệ sản xuất lốp và các giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Read More
clickable image of Efficiency (Hiệu quả)

Efficiency (Hiệu quả)

Cam kết tối đa hóa hiệu suất thông qua cải tiến trong lĩnh vực di chuyển.

Read More
clickable image of Extension (Mở rộng)

Extension (Mở rộng)

Cam kết chuyển động và cải tiến không ngừng, để con người và thế giới luôn tiến lên phía trước.

Read More
clickable image of Economy (Kinh tế)

Economy (Kinh tế)

Cam kết tối đa hóa giá trị kinh tế của di chuyển và vận hành doanh nghiệp.

Read More
clickable image of Emotion (Cảm xúc)

Emotion (Cảm xúc)

Cam kết khơi dậy sự phấn khởi và lan tỏa niềm vui trong thế giới của sự chuyển động.

Read More
clickable image of Ease (Yên tâm)

Ease (Yên tâm)

Cam kết mang lại sự thoải mái và an tâm cho mọi chuyển động trong cuộc sống.

Read More
clickable image of Empowerment (Trao quyền)

Empowerment (Trao quyền)

Cam kết đóng góp vào một xã hội mà ai cũng được bảo đảm quyền được tiếp cận và phẩm giá.

Read More