Đăng nhập lốp Bridgestone

Việc đăng nhập loại lốp Bridgestone mà bạn đang sử dụng rất hữu ích . Để đăng nhập, bạn chỉ cần hoàn tất ba bước: thông tin liên lạc, tên đại lý và thông tin lốp. Bắt đầu ngay!

Chia Sẻ

Thông Tin Liên Hệ Của Bạn

*Yêu Cầu

Thông tin nhà cung cấp lốp

Quên Thông Tin Đại Lý Của Bạn?

Dùng của chúng tôi Giúp Xác Định Vị Trí Cửa Hàng để tìm thông tin liên hệ của đại lý lốp xe của bạn.

Ví dụ

Thông Tin Lốp Xe

Thêm Một Lốp Khác

Cách Đọc Thông Tin Lốp Của Bạn

Số DOT của lốp có thể được tìm thấy trên ít nhất một bên hông của lốp xe. Mã số này chứa thông tin nơi sản xuất, mã kích cỡ, mã nhà sản xuất, và số tuần và năm mà lốp được sản xuất (ví dụ như, số'0304'có nghĩa là tuần thứ ba của năm 2004). Xin hãy chú ý nhập mã ID của từng lốp nếu như số của chúng khác nhau.