Terms Of Use

Chia Sẻ

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kĩ các điều khoản sau trước khi sử dụng trang web, trang web được quản trị và duy trì bởi Công Ty TNHH Kinh Doanh Lốp Xe Bridgestone Việt Nam ("Bridgestone Việt Nam"). Quý vị chỉ có thể sử dụng trang web nếu đồng ý với các điều khoản sau.

TRÌNH DUYỆT

Trừ những trường hợp đặc biệt, nội dung trên trang web này được thể hiện tốt nhất trên các trình duyệt sau:

[Windows]

Microsoft Internet Explorer phiên bản 6.0 hoặc mới hơn

Mozilla Firefox3.0 hoặc các phiên bản mới hơn

[Macintosh]

Apple Safari 4.0 hoặc phiên bản mới hơn

Mozilla Firefox3.0 hoặc các phiên bản mới hơn

Ngoài ra, bạn có thể cần cài thêm các phần mềm phụ trợ để hiển thị đầy đủ một số nội dung. Bạn có thể tải các phần mềm phụ trợ từ các liên kết sau:

AdobeFlash®Player 

* Trang web này được xây dựng bằng Flash và yêu cầu bản Flash mới nhất để có thể hiển thị đầy đủ.
Chúng tôi khuyên bạn nên tải về và cài đặt phần mềm Adobe Flash Player.

Adobe®Reader™

Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong việc thể hiện tốt nhất các nội dung văn bản. Nếu bạn gặp bất kỳ trục trặc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào "Liên hệ".

QUYỀN TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Bridgestone Việt Nam luôn cố gắng hết mình để mọi thông tin trên trang web đều chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính chất kịp thời của thông tin, tính áp dụng hoặc về tổn thất có thể xảy ra do căn cứ vào thông tin trên web này.

Bridgestone Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử dụng được trang web này. Bridgestone Việt Nam có quyền thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin đã đăng mà không cần báo trước. Ngoài ra, Bridgestone Việt Nam có thể tạm dừng hoặc đình chỉ các dịch vụ của web bất cứ lúc nào. Bridgestone Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi những thay đổi, xóa bỏ thông tin, hoặc ngưng hoạt động của web.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Các nội dung được đăng tải trên trang web này (nội dung bằng chữ, hình ảnh, âm thanh, các chương trình, ...) được bảo vệ bởi luật bản quyền hoặc các quy định có liên quan của các quốc gia trên toàn thế giới, cũng như các quy định từ điều ước quốc tế. Những nội dung này không được sao chép hoặc thay đổi mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, ngoại trừ cho nhu cầu sử dụng riêng hoặc các trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Nếu bạn muốn đăng tải nội dung từ trang web này cho sách, tạp chí hoặc CD-ROM, bạn cần sự đồng ý của Bridgestone Việt Nam. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

"Bridgestone Việt Nam" và bất kì sản phẩm, dịch vụ nào của Bridgestone Việt Nam đều là các nhãn hiệu đã được đăng ký từ Tập đoàn Bridgestone Việt Nam. Nếu muốn sử dụng các nhãn hiệu này, bạn bắt buộc phải có một hợp đồng riêng với Bridgestone Việt Nam. Các tên sản phẩm và tên công ty khác được đề cập trên web này cũng có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web này có thể chứa đựng những liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web này được quản lý độc lập và duy trì bởi các công ty hay cá nhân của bên thứ ba. Vì vậy, Bridgestone Việt Nam không kiểm soát các liên kết ấy.

Bridgestone Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra từ các liên kết bên ngoài này. Vui lòng sử dụng các liên kết ngoài sau khi đồng ý với các điều khoản được cung cấp từ chính trang web ấy. Bridgestone Việt Nam cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba để tiện cho việc sử dụng của bạn, và không chủ ý khuyến khích việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang web. Ngoài ra, Bridgestone Việt Nam không liên quan hay tham gia vào bất kỳ tổ chức hoặc liên kết với các tập đoàn, chủ quản của các trang web này.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI QUYỀN HẠN

Các điều khoản, điều kiện và nội dung của trang web này chịu sự điều chỉnh và hiểu theo pháp luật áp dụng của Việt Nam, trừ những trường hợp đặc biệt khác. Tất cả các tranh cãi và tranh chấp phát sinh từ các điều khoản này sẽ được đệ trình lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam, trừ những trường hợp đặc biệt.