So sánh lốp bố kẽm vs lốp bố nylon

So sánh giữa 2 loại lốp cơ bản (Radial - Lốp xe có các lớp bố hướng tâm và Bias - Lốp xe có các lớp bố chéo nhau), lốp Radial vượt trội hơn lốp Bias cả về tính kinh tế, sự an toàn & tính năng 1 cách rõ rệt.