lop xe tai duoi 1.2 tan

Lốp xe R613

 

 

 

 

 

- Thiết kế dành cho xe buýt dưới 16 chỗ và xe tải nhẹ.
- Giảm thiểu mòn không đều, nâng cao tuổi thọ lốp xe.

Tyre Size LI & SS Ply Rating Type
145 R12   6 B/TL
145 R12   8 B/TL
155 R12   8 B/TL
155 R12   8 B/TL
145 R13   8 B/TL
145 R13   6 B/TL
155 R13   8 B/TL
165 R13   8 B/TL
165 R13C 94N 8 B/TL
145 R13C 88N 8 B/TL
155 R13C 85N 6 B/TL
165 R14   8 B/TL
165 R14   6 B/TL
175 R14   6 B/TL
175 R14   8 B/TL
185 R14   8 B/TL
185 R14 97P 6 B/TL
185 R14   8 B/TL
185 R14C 102N 8 B/TL
185 R14C 102R 8 B/TL
185 R14C 102P 8 B/TL
185 R14C 102Q 8 B/TL
195 R14   8 B/TL
195 R14C 106N 8 B/TL
195 R14C 106R 8 B/TL
195 R14C 106P 8 B/TL
205 R14C 109N 8 B/TL
205/75 R14C 109S   LWT
215 R14C 112N 8 B/TL
T205/75 R14 S C B/TL
185/80 R15 98L   B/TL
185/80 R15 103L   B/TL
195 R15   8 B/TL
195 R15C 106R 8 B/TL
195 R15C 106P 8 B/TL
195 R15C 106S 8 B/TL
195/70 R15C 106L   B/TL
195/70 R15 104S   B/TL
195/80 R15 107L   B/TL
195/80 R15 103L   B/TL
205/70 R15 104L   B/TL
205/80 R15 109L   B/TL
205/80 R15 112L   B/TL
185/75 R16C 104N   B/TL
195/75 R16C 107N   B/TL
195/75 R16C 104P 8 B/TL
205/75 R16C 110N 6 B/TL
215/75 R16C 113N   B/TL