lop xe tai duoi 1.2 tan

Lốp xe R623

 

 

 

 

 

- Thiết kế cho xe chạy liên tục trong thành phố.
- Tính năng lái vượt trội cho cả đường khô và ướt.
- Tạo cảm giác thoải mái và giảm thiểu tiếng ồn.
- Tuổi thọ và độ bền cao.

  Tyre Size LI & SS Ply Rating Type
  155 R12 83R 6 B/TL
  155 R12C 88R 8 B/TL
  155 R12C 91R 6 B/TL
  155 R12C 94R 8 B/TL
  155 R12C 93R 6 B/TL
  155 R13 97R 8 B/TL
  165 R13C 90T   B/TL
  165 R13C 99R 8 B/TL
  165 R13C 102P 8  
  175 R13C 102P 8 B/TL
  175 R13C 99R 6 B/TL
  165 R14C 102P 8 B/TL
  165 R14C 106Q 8 RWT
  175 R14C 103R 6 B/TL
  175 R14C 106R 8 B/TL
  175/65 R14C 104R   B/TL
  185 R14C 109Q   B/TL
  185 R14C 106Q   B/TL
  185 R14C 112R   B/TL
  185 R14C 104R   B/TL
  185 R14C 106Q 8 B/TL
  185 R14C 106S 8 B/TL
  185 R14C 102P 8 B/TL
  185 R14C 83N 6 B/TL
  185 R14C 90Q 8 B/TL
  185 R14C 102M 8 B/TL
  185 R14C 106S 8 B/TL
  195 R14C 102P 8 B/TL
  650 R14C 106Q 8 B/TL
  195 R15C 102P 8 B/TL
  195 R15C 99Q 6 B/TL
  195 R15C 88R 8 B/TL
  195 R15C 94R 8 B/TL
  195/70 R15C 94R 8 B/TL
  195/70 R15C 97R 8 B/TL
  195/70 R15C 99R 8 B/TL
  205/70 R15C 99R 8 B/TL
  205/70 R15C 102R 8 B/TL
  205/70 R15C 99Q 6 B/TL
  215/70 R15C 102R 8 B/TL
  215/70 R15C 106P 8 B/TL
  215/70 R15C 112R 8 B/TL
  225/70 R15C 110R 8 B/TL
  225/70 R15C 104R 8 B/T
  225/70 R15C 113R 8 B/T
  185/75 R16C 100R 6 B/T
  205/75 R16C 112R 8 B/T
  215/75 R16C 102P 8 B/TL