SỰ KIỆN 2nd GENERATION TỔ CHỨC BỞI BRIDGESTONE VIỆT NAM

Chia Sẻ

Sự kiện 2nd Generation được Bridgestone Việt Nam tổ chức vào ngày 14/09 đến 16/09 vừa rồi là một sự kiện quan trọng đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Mục tiêu của sự kiện 2nd Generation là tạo điều kiện để thế hệ thứ 2 của các đại lý Bridgestone Việt Nam được gặp gỡ và kết nối, hỏi hỏi lẫn nhau.

Bridgestone luôn nỗ lực hỗ trợ các đại lý và thế hệ thứ 2 có được điều kiện tốt nhất để cùng nhau hợp tác và phát triển trong môi trường kinh doanh. Dưới đây là một số khoảnh khắc được lưu lại tại sự kiện 2nd Generation:

 

clickable image of TEAM BUILDING

TEAM BUILDING

Giây phút năng động máu lửa hết mình

Xem thêm
clickable image of GALA DINNER

GALA DINNER

Buổi tối thân mật của các thành viên thế hệ thứ 2

Xem thêm
clickable image of WORKSHOP

WORKSHOP

Học hỏi, kết nối và trang bị thêm kiến thức

Xem thêm