TÁI SẢN XUÂT/BANDAG

Áp dụng việc tái xử lý lốp xe như một phương tiện tổng thể để quản lý sự khan hiếm bằng cách tái chế và bảo tồn tài nguyên.

Tại Bridgestone, chúng tôi tích cực tìm kiếm các giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái, cạn kiệt và khan hiếm tài nguyên, đất đai. Việc tái sản xuất lốp xe giúp lốp xe tăng tuổi thọ thay vì phải thay bằng các lốp xe hoàn toàn mới là một bước tiến lớn hướng tới sự bền vững hơn nữa. 

Trong , có tới 75% lốp xe được tái chế và tái sử dụng bằng quy trình sản xuất bền vững.  Chỉ riêng trong năm 2021, giải pháp tái sản xuất Bandag giúp tiết kiệm 94 triệu gallon dầu, 186 triệu pound chất thải lốp xe – đủ cung cấp điện cho 168 triệu ngôi nhà trong một ngày.*

Khi khai thác tài nguyên thiên nhiên gây thiệt hại nặng nề cho Trái Đất, chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm các vật liệu tái chế để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô – bao gồm cao su tổng hợp. Các nỗ lực này hướng đến tầm nhìn môi trường trong dài hạn đến năm 2050 của Bridgestone, định giá trị tài nguyên thiên nhiên và sử dụng các nguyên vật liệu bền vững hơn.