SINH THÁI - ECOLOGY

Bằng cách thận trọng sử dụng nguồn lực, chúng tôi góp phần giải quyết các vấn đề về khan hiếm nhiên liệu trong ngành công nghiệp dịch chuyển 

clickable image of Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo

Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo

Đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời là một phần của quá trình giảm thiểu cạn kiệt tài nguyên của chúng tôi

Xem thêm
clickable image of Công nghệ Enliten

Công nghệ Enliten

Sử dụng tài nguyên tối ưu, giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên hữu hạn – Những bước quan trọng trong cung cấp lốp xe thế hệ mới Enlinten

Xem thêm
clickable image of Tái sản xuất/Bandag

Tái sản xuất/Bandag

Áp dụng việc tái xử lý lốp xe như một phương tiện tổng thể để quản lý sự khan hiếm bằng cách tái chế và bảo tồn tài nguyên.

Xem thêm
clickable image of Giải đua xe năng lượng mặt trời Bridgestone World Solar Challenge

Giải đua xe năng lượng mặt trời Bridgestone World Solar Challenge

Chứng minh năng lượng mặt trời là một nguyên liệu thay thế sạch và khả thi cho ngành công nghiệp dịch chuyển.

Xem thêm