CHUYỂN ĐỔI SANG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Investing in renewable energy sources like solar energy, in our path to mitigate resource depletion

Đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời là một phần của quá trình giảm thiểu cạn kiệt tài nguyên của chúng tôi

Tại Bridgestone, chúng tôi nhận thấy sự vai trò quan trọng của việc bảo tồn, sự khai thác liên tục các nguồn tài nguyên hạn chế của Trái đất mang lại hậu quả rõ rệt đối với biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu.

Để không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Bridgestone nhìn vào tiềm năng to lớn trong khai thác nguồn năng lượng vô hạn lớn nhất của Trái Đất –  mặt trời. Khoảng đầu tư vào năng lượng mặt trời là rất lớn, nhưng Bridgestone chọn lựa hành trình này với quyết tâm bảo tồn tài nguyên.

Phạm vi dự án năng lượng mặt trời của chúng tôi trong khu vực và hơn thế nữa nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về tính bền vững, đi đôi với việc Bridgestone duy trì điểm số cao trong Quản trị Môi trường và Xã hội, cũng như tiêu chuẩn trong chỉ số trách nhiệm đầu tư FTSE (FTSE4Good). 

Mặc dù ngành công nghiệp ô tô được coi là một trong những ngành sử dụng tài nguyên thiên nhiên hạn chế nhiều nhất, Bridgestone thực hành điều ngược lại, và đặt niềm tin vào kinh tế tuần hoàn hướng đến giải pháp thay thế như nhiên liệu sinh khối, hydro, ammoniac, và tất nhiên là gồm năng lượng mặt trời.  Cùng với các nhà sản xuất xe ô tô, chúng tôi tối ưu hóa các nguồn năng lượng tái tạo để giám thiểu lượng khí thải carbon.