HIỆU QUẢ- Efficiency

Tại Bridgestone, chúng tôi đối mặt với các thách thức để tối đa hóa năng suất bằng cách lấy khách hàng và các giải pháp làm trọng tâm.

clickable image of Công nghệ Enliten

Công nghệ Enliten

Nâng tầm và tối đa hóa hiệu quả bằng việc sử dụng ít nguyên vật liệu hơn cho sản xuất lốp xe.

Xem thêm
clickable image of Lốp dán/Bandag

Lốp dán/Bandag

Tạo hiệu quả trong việc dán lại mặt lốp để giảm lãng phí, và kéo dài tuổi thọ lốp xe

Xem thêm
clickable image of Hệ thống Giám sát áp suất lốp từ xa (Tirematics)

Hệ thống Giám sát áp suất lốp từ xa (Tirematics)

Đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt hơn với giải pháp giám sát kỹ thuật số giúp các phương tiện có nhiều giờ hoạt động hơn

Xem thêm