LỐP DÁN/BANDAG

Tạo hiệu quả trong việc dán lại mặt lốp để giảm lãng phí, và kéo dài tuổi thọ lốp xe

Quá trình dán lại mặt lốp  là một phương pháp bền vững mang lại lợi ích về kinh tế, sử dụng ít nguyên vật liệu và tài nguyên để đạt hiệu quả cao hơn trong quy trình sản xuất.  

Điều này có lợi cho nhà điều hành các đội xe vì so với việc thay mới hoàn toàn lốp xe, dán lại mặt lốp giúp cải thiện tuổi thọ lốp, kéo dài thời gian sử dụng và không phải thay lốp mới ngay. Các nhà điều hành đội xe vì thế mà tiết kiệm đáng kể chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh, không phải thay lốp thường xuyên và rút ngắn thời gian các xe phải dừng do bảo trì và thay lốp. 

Cuối cùng, với sự đổi mới không ngừng, Bandag, một công ty con thuộc Bridgestone, tiếp tục sản xuất lốp xe với tiêu chí tiết kiệm chi phí cho các đội xe và đi được quãng đường xa hơn nhưng tốn ít lượng cao su hơn.