TÁI SẢN XUẤT/BANDAG

Ứng dụng công nghệ tái sản xuất để giảm thiếu phát thải carbon và giảm 30% chi phí năng lượng so với sản xuất lốp hoàn toán mới. 

Bandag, một công ty con của Bridgestone, là đơn vị dẫn đầu trong việc tái sản xuất các lốp xe đã qua sử dụng. Điều này giúp cho chúng tôi có lợi thế khác biệt để dẫn đầu trong các giải pháp bền vững. 

Về cơ bản, tái sản xuất một quy trình thay thế sợi cao su đã mòn của lốp xe. Thông qua tái sản xuất, lốp xe có được làm mới mà không ảnh hưởng đến chất lượng vốn có. 

So với việc sản xuất lốp xe mới, quy trình tái sản xuất của Bandag chỉ sử dụng khoảng 30% chi phí năng lượng so với sản xuất lốp xe mới. Quy trình tái sản xuất bằng phương pháp xử lý nguội độc đáo của chúng tôi cho phép lốp xe được tái sản xuất nhiều lần.  

Ngoài ra, do giảm đáng kể việc sử dụng nguyên liệu thô trong tái sản xuất, nên giảm áp lực và nhu cầu đối với các sản phẩm như cao su và dầu mỏ, khai thác ít hơn từ các nguồn năng lượng hạn chế.

Kể từ năm 1957, Bandag đã tái sản xuất được khoảng 300 triệu lốp xe qua sử dụng, tiết kiệm được khoảng 4 tỷ gallon dầu - đủ để lấp đầy hơn 6.000 bể bơi cỡ Olympic. Đây là một bước quan trọng hướng tới việc giảm lượng khí thải carbon.