NĂNG LƯỢNG - ENERGY

Tại Bridgestone, chúng tôi huy động công nghệ đáp ứng các quy định về môi trường dành cho ngành công nghiệp cũng như góp phần vào tiến trình trung hòa carbon. 

clickable image of Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo

Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo

Khai thác năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng vô tận, đồng thời chúng tôi hướng tới một tương lai trung hòa carbon vào năm 2050.

Xem thêm
clickable image of Công nghệ Enliten

Công nghệ Enliten

Phát triển hơn nữa các loại lốp xe bền vững nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải carbon.

Xem thêm
clickable image of Tái sản xuất/Bandag

Tái sản xuất/Bandag

Ứng dụng công nghệ tái sản xuất để giảm thiếu phát thải carbon và giảm 30% chi phí năng lượng so với sản xuất lốp hoàn toán mới.

Xem thêm
clickable image of Hệ thống giám sát áp suất lốp từ xa Tirematics

Hệ thống giám sát áp suất lốp từ xa Tirematics

Công nghệ cảm biến lốp để dự đoán bảo dưỡng, cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm khí thải carbon.

Xem thêm
clickable image of Giải đua xe năng lượng mặt trời Bridgestone World Solar Challenge (BWSC)

Giải đua xe năng lượng mặt trời Bridgestone World Solar Challenge (BWSC)

Xây dựng một tương lai tiết kiệm năng lượng và không thải carbon nhờ vào ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời, để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Xem thêm

Energy

Committed to the realisation of a carbon neutral mobility society.