CHUYỂN ĐỔI SANG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Khai thác năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng vô tận, đồng thời chúng tôi hướng tới một tương lai trung hòa carbon vào năm 2050.

Hướng tới các mục tiêu giảm lượng khí thải CO2, Bridgestone áp dụng phương pháp tiếp cận đa chiều, bao gồm các giải pháp năng lượng thay thế như sinh khối và cam kết thực chất về việc sử dụng năng lượng mặt trời để giảm lượng khí thải carbon. 

Tận dụng diện tích bề mặt lớn trên mái nhà của các nhà máy sản xuất, chúng tôi đã lắp đặt các tấm pin mặt trời để khai thác năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng sạch phục vụ sản xuất lốp xe, giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong quá trình này.

Bridgestone tập trung vào các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn trên toàn cầu, bao gồm các nhà máy ở Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Nam Phi. Khu vực Châu Á có các cơ sở năng lượng mặt trời ở Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan và Indonesia, thể hiện cam kết nghiêm túc của chúng tôi trong việc tạo ra năng lượng từ nguồn năng lượng mặt trời vô tận.

Đồng thời, chúng tôi đang khuyến khích các địa điểm phi sản xuất, nhà kho và cửa hàng khác xem xét nghiêm túc khả năng lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên mái nhà, ngay cả khi chúng tôi hợp tác với các đối tác có cùng ý tưởng đồng tạo ra các giải pháp mới để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu.

Những nỗ lực này của chúng tôi nhằm giảm 50% lượng khí thải CO2 so với  năm 2011 vào năm 2030. Riêng trong năm 2021, chúng tôi đã đạt được mức giảm khí thải CO2 là 25%. Đây là tín hiệu tốt cho mục tiêu dài hạn của chúng tôi là đạt trung hòa carbon vào năm 2050.