GIẢI ĐUA XE NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Bridgestone World Solar Challenge

Chuyển đổi sáng tạo tại mỗi sự kiện - và hướng đến nhu cầu trong tương lai.

Với các hệ thống di chuyển ngày càng phức tạp đang xuất hiện, Bridgestone cố gắng giải quyết các thách thức trước mắt – vươn mình ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Bằng cách liên tục đổi mới, chúng tôi mở rộng phạm vi cung cấp sản phẩm và dịch vụ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Về mặt này, BWSC thể hiện tinh thần tương tự, với một nền tảng hoàn hảo cho sự đổi mới không ngừng, khi các đội và cá nhân tham gia vào giải đua luôn phải thích ứng với những thay đổi về quy định, nhằm phát triển cách mới tốt hơn để chinh phục đường đua 3.000 km từ Darwin đến Adelaide, hiệu quả hơn. 

Việc nâng cao tiêu chuẩn cạnh tranh này không chỉ thúc đẩy người tham gia mà còn dẫn đến sự đổi mới mang tính đột phá, như Lightyear One. Chắc chắn rằng nhiều đổi mới sẽ còn được hiện thực hóa trong tương lai khi BWSC liên tục thách thức những người tham gia để mở rộng Bridgestone vượt qua khỏi những khả năng hiện tại của chúng tôi.