MỞ RỘNG - Extension

Trong suốt quá trình cải tiến liên tục, chúng tôi kết hợp với các đối tác để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong ngành dịch chuyển

clickable image of Hệ thống giám sát áp suất lốp từ xa Tirematics

Hệ thống giám sát áp suất lốp từ xa Tirematics

Cung cấp các giải pháp luôn được phát triển không ngừng dành cho việc bảo dưỡng lốp xe và phương tiện tốt hơn, tăng cường quản lý và giám sát đội xe.

Xem thêm
clickable image of Giải đua xe năng lượng mặt trời Bridgestone World Solar Challenge (BWSC)

Giải đua xe năng lượng mặt trời Bridgestone World Solar Challenge (BWSC)

Chuyển đổi sáng tạo tại mỗi sự kiện - và hướng đến nhu cầu trong tương lai.

Xem thêm