Bảo Hành Kim Cương dành cho lốp xe du lịch - Duy nhất tại Bridgestone Việt Nam

Với niềm tin sâu sắc về chất lượng sản phẩm, cùng mong muốn mang lại trải nghiệm tuyệt vời và niềm an tâm tuyệt đối cho Người tiêu dùng

 

1. SẢN PHẨM ÁP DỤNG

BSTVN đồng ý thực hiện Bảo Hành Kim Cương cho tất cả sản phẩm lốp du lịch Bridgestone chính hãng (bao gồm sản phẩm lốp tải nhỏ bố thép (LSR1), Lốp du lịch nhãn hiệu Firestone, sản phẩm Techno)  (“Sản phẩm”) có năm sản xuất là 2019, 2020.

2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH KIM CƯƠNG

(SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “CHƯƠNG TRÌNH”)

2.1 Sản phẩm phải được kích hoạt bảo hành trên hệ thống Kích Hoạt Bảo Hành Lốp Bridgestone Chính Hãng (sau đây được gọi là “Hệ thống”) trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 theo 3 cách được nêu dưới đây, và ngày kích hoạt bảo hành phải trước ngày mà yêu cầu bảo hành được thông báo đến cho CÔNG TY:

Cách 1: Kích hoạt bảo hành qua SMS:

Người tiêu dùng tự kích hoạt bảo hành bằng cách gửi tin nhắn SMS đến tổng đài 6089 theo cú pháp: BSTVN [khoảng cách] BH [khoảng cách] MÃ BẢO HÀNH

Trong đó: MÃ BẢO HÀNH: được in trên tem lốp

Cách 2: Người tiêu dùng tự kích hoạt bằng cách truy cập vào Hệ thống

+ Truy cập vào đường link dangkysanpham.bridgestone.com.vn

+ Nhập số điện thoại và tên của Người tiêu dùng.

+ Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn trên Hệ thống

Cách 3: NHÀ PHÂN PHỐI hỗ trợ kích hoạt cho Người tiêu dùng bằng tài khoản của NHÀ PHÂN PHỐI trên Hệ thống

+ Truy cập vào đường link dangkysanpham.bridgestone.com.vn

+ Đăng nhập vào Hệ thống với tài khoản được BSTVN cung cấp

+ Nhập số điện thoại và tên của Người tiêu dùng.

+ Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn trên Hệ thống

 

2.2. Sản phẩm yêu cầu được bảo hành phải được NHÀ PHÂN PHỐI thông tin đến BSTVN bằng thư điện tử hoặc thông qua Hệ Thống Bảo Hành Sản Phẩm theo đường link baohanhsanpham.bridgestone.com.vn trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/06/2022.

2.3 Sản phẩm yêu cầu được bảo hành phải có chiều cao hoa lốp còn lại trung bình (RTD) lớn hơn hoặc bằng >= 70%.

2.4 Các trường hợp lỗi được chấp nhận tham gia chương trình bao gồm: phù hông, mặt lốp hoặc hông lốp bị cắt, tách lớp, lốp bị nổ do vận hành trên đường (không bao gồm các trường hợp lốp hư hỏng do vận hành thiếu hơi hoặc các trường hợp nổ có tác động cố ý của người sử dụng)

Lưu ý: Người tiêu dùng là người mua sản phẩm của BSTVN từ NHÀ PHÂN PHỐI và trực tiếp sử dụng sản phẩm của BSTVN.

 

3. SỐ TIỀN BẢO HÀNH

Được tính như sau:

4. PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH:

4.1 Người tiêu dùng mang Sản Phẩm đã mua đến NHÀ PHÂN PHỐI và mang theo “PHIẾU BẢO HÀNH KIM CƯƠNG” đã được NHÀ PHÂN PHỐI cung cấp để yêu cầu hưởng bảo hành

4.2 Sau khi NHÀ PHÂN PHỐI kiểm tra Sản phẩm thỏa mãn các điều kiện Điều 1 và Điều 2, NHÀ PHÂN PHỐI điền đầy đủ thông tin vào mẫu Bảo Hành Kim Cương (gọi tắt là “Mẫu Bảo Hành”) và gửi lại cho BSTVN, hoặc điền trực tiếp thông tin vào Hệ Thống Bảo Hành Sản Phẩm theo link: http://baohanhsanpham.bridgestone.com.vn/

4.3 Nếu chọn cách thức điền vào Mẫu Bảo Hành, NHÀ PHÂN PHỐI gửi bản scan Mẫu Bảo Hành về cho BSTVN bằng thư điện tử đến một hoặc các địa chỉ email sau: bstvn.cskh@bridgestone.com; đính kèm hình ảnh lốp được chụp theo hướng dẫn từ BSTVN.

4.4 BSTVN sẽ kiểm tra và trả lời bảo hành cho NHÀ PHÂN PHỐI trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin bao gồm Mẫu Bảo Hành và hình ảnh được chụp theo hướng dẫn của BSTVN từ NHÀ PHÂN PHỐI theo Điều 4.2 và 4.3

4.5 Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản hồi bảo hành từ BSTVN, NHÀ PHÂN PHỐI phản hồi cho Người tiêu dùng. Trường hợp được BSTVN chấp thuận Bảo Hành, NHÀ PHÂN PHỐI xác định phương thức thanh toán Bảo Hành theo Điều 3 cho Người tiêu dùng.

4.6. NHÀ PHÂN PHỐI được phép thanh toán cho Người tiêu dùng trước khi nhận được phản hồi Bảo Hành từ BSTVN nếu đảm bảo Sản phẩm thỏa mãn các điều kiện được đề cập tại Điều 1 và Điều 2. BSTVN sẽ không hoản trả lại số tiền bảo hành này nếu phát sinh các trường hợp được nêu tại Điều 7 của Phụ Lục này.

4.7 NHÀ PHÂN PHỐI gửi lại BSTVN biên nhận hoặc các chứng từ kế toán xác nhận đã thanh toán và “PHIẾU BẢO HÀNH KIM CƯƠNG”: của Người tiêu dùng (gọi tắt là “Chứng từ”) để BSTVN có cơ sở thanh toán lại cho NHÀ PHÂN PHỐI

4.8 Trong vòng 02 (hai) tháng kể từ thời điểm BSTVN nhận đủ Chứng từ, BSTVN sẽ thanh toán lại cho NHÀ PHÂN PHỐI 100% số tiền căn cứ theo Điều 3 cho Sản phẩm đã được chấp nhận bảo hành.

4.9 Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản đến tài khoản của NPP.