Bảo hành kim cương – Lốp Tải & Buýt

CHÔNG GAI CHẲNG NGẠI, HƯ HẠI CHẲNG LO

Chia Sẻ

1.ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG & CÁC HƯ HỎNG ĐƯỢC XÉT BẢO HÀNH

- Lốp Bridgestone chính hãng được kích hoạt bảo hành thành công trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

- Thời gian thông báo bảo hành được tính hợp lệ: 01/01/2023 đến 30/06/2024.

- Các lốp tham gia bảo hành phải có chiều cao hoa lốp còn lại trung bình – độ sâu gai trung bình (RTD) lớn hơn hoặc bằng >= 70%.

- Các trường hợp lỗi được chấp nhận tham gia chương trình bao gồm: phù hông, mặt lốp hoặc hông lốp bị cắt, tách lớp, lốp bị nổ do vận hành trên đường

(không bao gồm các trường hợp lốp hư hỏng do vận hành thiếu hơi hoặc các trường hợp nổ có tác động cố ý của người sử dụng)

2. CÔNG THỨC TÍNH BẢO HÀNH:

Trong gói bảo hành, để hỗ trợ người tiêu dùng tối đa, Bridgestone Việt Nam áp dụng công thức tính giá trị bồi thường sản phẩm như sau:

3. CÁC SẢN PHẨM LỐP TẢI & BUÝT NĂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH THEO DANH SÁCH BÊN DƯỚI:


No

Sản phẩm

No

Sản phẩm

1000R20

1200R20

1

1000R20-F595-TL-TCF

28

1200R20-G580-TL-TCF

2

1000R20-G580-TL-TCF

29

1200R20-M798-TL-TCF

3

1000R20-M840-TL-TCF

30

1200R20-M840-JP-TCF

4

1000R20-R150-TL-TCF

31

1200R20-M840-TL-TCF

5

1000R20-R156-TL-TCF

32

1200R20-M857-TL-TCF

6

1000R20-R172-TL-TCF

33

1200R20-R172-TL-TCF

1100R20

12R225

7

1100R20-F595-TL-TCF

34

12R225-D600-TL-T

8

1100R20-G580-TL-TCF

35

12R225-F400-TL-T

9

1100R20-M789-TL-TCF

36

12R225-G540+-TL-T

10

1100R20-M798-TL-TCF

37

12R225-G540-TL-T

11

1100R20-M840+-TL-TCF

38

12R225-M840-JP-T

12

1100R20-M840-TL-TCF

39

12R225-M840-TL-T

13

1100R20-M857-TL-TCF

40

12R225-R118-TL-T

14

1100R20-R150-JP-TCF

41

12R225-R150-TL-T

15

1100R20-R150-TL-TCF

42

12R225-R156-TL-T

16

1100R20-R156-TL-TCF

43

12R225-R158-TL-T

17

1100R20-R158-TL-TCF

44

12R225-R224-TL-T

18

1100R20-R172-TL-TCF

Sản phẩm khác/Others

11R225

45

225/90R175-G610-JP-T

19

11R225-D663-TL-T

46

235/75R175-R156-TL-T

20

11R225-F555-TL-T

47

245/70R195-R156-TL-T

21

11R225-F567-TL-T

48

275/70R225-UAP1-TL-T

22

11R225-M840-TL-T

49

295/75R225-M726-TL-T

23

11R225-R150-TL-T

50

295/80R225-M840-TL-T

24

11R225-R151-TL-T

51

295/80R225-R150-TL-T

25

11R225-R156-TL-T

52

315/80R225-M840-TL-T

26

11R225-R224-TL-T

53

750R16-R156-TL-TCF

27

11R225-U300-TL-T

54

825R16-R156-TL-TCF

4. CÁCH THỨC KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Cách 1: Kích hoạt bảo hành qua SMS: 

Người tiêu dùng tự kích hoạt bảo hành bằng cách gửi tin nhắn SMS đến tổng đài 6089 theo cú pháp: BSTVN [khoảng cách] BH [khoảng cách] MÃ BẢO HÀNH

Trong đó: MÃ BẢO HÀNH: được in trên tem lốp

Cách 2: Người tiêu dùng tự kích hoạt bằng cách truy cập vào Hệ thống

-   Truy cập vào đường link https://dangkysanpham.bridgestone.com.vn/

-   Nhập số điện thoại và tên của Người tiêu dùng.

-   Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn trên Hệ thống

Cách 3: Người tiêu dung liên hệ đại lý BSTVN đã mua hàng để được trợ giúp

5. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BẢO HÀNH

·   Bước 1: Người tiêu dùng mang lốp hỏng đến đại lý/nhà phân phối BSTVN đã mua hàng.

·   Bước 2: Đại lý tiếp nhận và kiểm tra

·   Bước 3: Đại lý thông báo kết quả kiểm tra và phương thức bảo hành cho Người tiêu dùng trong vòng 10 ngày làm việc.

Chương trình hỗ trợ Bảo hành kim cương có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc cho đến khi có Chương trình mới

6. NHỮNG TRƯỜNG HỢP BRIDGESTONE VIỆT NAM TỪ CHỐI CHI TRẢ BẢO HÀNH KIM CƯƠNG

·     Lốp mang đến khiếu nại không thuộc sản phẩm áp dụng kể trên.

·     Lốp mang đến khiếu nại chưa được kích hoạt bảo hành trên hệ thống kích hoạt Bảo Hành Lốp Bridgestone Chính Hãng.

·     Thông tin người tiêu dùng thực tế (tên, số điện thoại, sản phẩm) không chính xác so với thông tin người tiêu dùng trên hệ thống kích hoạt Bảo Hành Lốp Bridgestone Chính Hãng.

Lưu ý: “Chương trình Bảo hành kim cương là chương trình bảo hành đặc biệt ưu đãi hơn của Bridgestone Việt Nam dành cho người tiêu dùng, được thực hiện đối với một số dòng lốp và vào từng thời điểm nhất định theo quyết định của Bridgestone Việt Nam. Chương trình này được thực hiện song song với chính sách bảo hành tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm lốp xe của Bridgestone Việt Nam. Theo đó, Bridgestone Việt Nam có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của chương trình Bảo hành kim cương nói trên theo quyết định của Bridgestone Việt Nam tuỳ từng thời điểm và sẽ thông báo công khai trên website chính thức của chúng tôi khi có thay đổi. Bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình Bảo hành kim cương sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất tại: https://www.bridgestone.com.vn/vi/cham-soc-khach-hang/chinh-sach-bao-hanh