CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ BẢO HÀNH KIM CƯƠNG LỐP TẢI & BUÝT 2022

CHÔNG GAI CHẲNG NGẠI, HƯ HẠI CHẲNG LO

Dưới đây là những thông tin chi tiết về gói Bảo Hành Kim Cương của Bridgestone Việt Nam (BSTVN):

1.ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG & CÁC HƯ HỎNG ĐƯỢC XÉT BẢO HÀNH

- Lốp Bridgestone chính hãng được kích hoạt bảo hành thành công trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/12/2022. Thời gian thông báo bảo hành được tính hợp lệ: 01/01/2022 đến 30/6/2023.

- Các lốp tham gia bảo hành phải có chiều cao hoa lốp còn lại trung bình – độ sâu gai trung bình (RTD) lớn hơn hoặc bằng >= 70%.

- Các trường hợp lỗi được chấp nhận tham gia chương trình bao gồm: phù hông, mặt lốp hoặc hông lốp bị cắt, tách lớp, lốp bị nổ do vận hành trên đường .(không bao gồm các trường hợp lốp hư hỏng do vận hành thiếu hơi hoặc các trường hợp nổ có tác động cố ý của người sử dụng)

2.     Công thức tính bảo hành

Trong gói bảo hành, để hỗ trợ người tiêu dùng tối đa, Bridgestone Việt Nam áp dụng công thức tính giá trị bồi thường sản phẩm như sau:

3. Các sản phẩm lốp tải & buýt nằm trong chương trình theo danh sách bên dưới

STT

Sản phẩm

STT

Sản phẩm

1

1000R20-R150-TL-TCF

19

12R225-R158-TL-T

2

1000R20-R156-TL-TCF

20

1200R20-M840-TL-TCF

3

11R225-F555-TL-T

21

1200R20-M840-JP-TCF

4

11R225-F567-TL-T

22

1200R20-R172-TL-TCF

5

11R225-R150-TL-T

23

295/80R225-R150-TL-T

6

11R225-R151-TL-T

24

225/90R175-G610-JP-T

7

1100R20-F595-TL-TCF

25

245/70R195-R156-TL-T

8

1100R20-M789-TL-TCF

26

12R225-R118-TL-T

9

1100R20-M840-TL-TCF

27

11R225-D663-TL-T

10

1100R20-R150-TL-TCF

28

1100R20-G580-TL-TCF

11

1100R20-R150-JP-TCF

29

1100R20-M857-TL-TCF

12

1100R20-R156-TL-TCF

30

1000R20-F595-TL-TCF

13

1100R20-R158-TL-TCF

31

11R225-U300-TL-T

14

1100R20-R172-TL-TCF

32

1000R20-R172-TL-TCF

15

12R225-G540-TL-T

33

1100R20-M798-TL-TCF

16

12R225-M840-TL-T

34

295/80R225-M840-TL-T

17

12R225-R224-TL-T

35

12R225-G540+-TL-T

18

12R225-R150-TL-T

36

295/75R225-M726-TL-T

4.     CÁCH THỨC KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Cách 1: Kích hoạt bảo hành qua SMS: 

Người tiêu dùng tự kích hoạt bảo hành bằng cách gửi tin nhắn SMS đến tổng đài 6089 theo cú pháp: BSTVN [khoảng cách] BH [khoảng cách] MÃ BẢO HÀNH

Trong đó: MÃ BẢO HÀNH: được in trên tem lốp

Cách 2: Người tiêu dùng tự kích hoạt bằng cách truy cập vào Hệ thống

-       Truy cập vào đường link https://dangkysanpham.bridgestone.com.vn/

-       Nhập số điện thoại và tên của Người tiêu dùng.

-       Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn trên Hệ thống

Cách 3: Người tiêu dung liên hệ đại lý BSTVN đã mua hàng để được trợ giúp

5.     QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BẢO HÀNH

·       Bước 1: Người tiêu dùng mang lốp hỏng đến đại lý/nhà phân phối BSTVN đã mua hàng.

·       Bước 2: Đại lý tiếp nhận và kiểm tra

·       Bước 3: Đại lý thông báo kết quả kiểm tra và phương thức bảo hành cho Người tiêu dùng trong vòng 10 ngày làm việc.

Chương trình hỗ trợ Bảo hành kim cương có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 hoặc cho đến khi có Chương trình mới

6.     NHỮNG TRƯỜNG HỢP BRIDGESTONE VIỆT NAM TỪ CHỐI CHI TRẢ BẢO HÀNH KIM CƯƠNG

·         Lốp mang đến khiếu nại không thuộc sản phẩm áp dụng kể trên.

·         Lốp mang đến khiếu nại chưa được kích hoạt bảo hành trên hệ thống kích hoạt Bảo Hành Lốp Bridgestone Chính Hãng.

·         Thông tin người tiêu dùng thực tế (tên, số điện thoại, sản phẩm) không chính xác so với thông tin người tiêu dùng trên hệ thống kích hoạt Bảo Hành Lốp Bridgestone Chính Hãng.