"Hội nghị đối tác chiến lược 2022" tại Vũng Tàu với chủ đề "Hành trình xanh kết nối - Cho thành công vững bền"

Chia Sẻ

 

Là cơ hội để Bridgestone và tất cả đại lý đối tác chiến lược của Bridgestone Việt Nam cùng nhìn lại những thành tựu của năm 2022 vừa qua và lắng nghe những định hướng trong tương lai từ ban lãnh đạo của Bridgestone Việt Nam. 

Nội dung chương trình gồm 3 phần bao gồm:

Phần 1: Phần phát biểu khai mạc và chia sẻ định hướng từ ông Naoki Inutsuka, Tổng Giám đốc của Bridgestone

Phần 2: Kết nối để thành công, bao gồm những chia sẻ về kinh doanh, marketing và tài chính

Phần 3: Kết nối để phát triển bền vững, gồm nội dung về quản trị chuỗi cung ứng bền vững và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Về thành phần tham dự, đại diện cho Bridgestone Việt Nam là ông Naoki Inutsuka – Tổng Giám Đốc. Phía Bridgestone Việt Nam còn có sự tham gia của các Trưởng phòng và nhân viên từ nhiều phòng ban của công ty. 

Bên cạnh đó, sự kiện chắc chắn sẽ không thể thành công nếu thiếu sự hiện diện của những nhân vật quan trọng nhất – chính là các anh chị đang có mặt ở đây hôm nay đến từ các Đại lý Đối tác chiến lược trên toàn quốc của Bridgestone Việt Nam. "

2022 là một năm có những thành tựu vượt trội, nhưng cũng là một năm nhiều biến động. Để Bridgestone Việt Nam tiếp tục tăng trưởng không ngừng và thị trường Việt Nam trở thành một ngôi sao sáng trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp, nhiệt huyết và tình yêu của Quý anh chị Đại Lý.

 

Dưới đây là một số khoảnh khắc đẹp được lưu lại tại Hội Nghị Khách Hàng năm 2022.

 

clickable image of Gathering & Candle workshop

Gathering & Candle workshop

Hội nghị khách hàng Bridgestone Việt Nam 2022

Xem thêm
clickable image of Welcome Dinner

Welcome Dinner

Hội nghị khách hàng Bridgestone Việt Nam 2022

Xem thêm
clickable image of Hoạt động CSR trồng cây

Hoạt động CSR trồng cây

Hội nghị khách hàng Bridgestone Việt Nam 2022

Xem thêm
clickable image of Gala Dinner

Gala Dinner

Hội nghị khách hàng Bridgestone Việt Nam 2022

Xem thêm