KINH TẾ - Economy

Tại Bridgestone, bằng cách tận dụng mọi cơ hội để tái phát minh, chúng tôi cố gắng nâng cao giá trị doanh nghiệp và biến các phát minh trở nên khả thi về mặt kinh tế. 

clickable image of Công nghệ Enliten

Công nghệ Enliten

Giảm nhiên liệu và chi phí vận hành đi đôi với việc sử dụng ít nguyên vật liệu hơn và giảm bảo trì mài mòn.

Xem thêm
clickable image of Dán lốp/Bandag

Dán lốp/Bandag

Dán lốp để có giá cạnh tranh hơn và độ bền lốp tốt hơn, từ đó tiết kiệm chi phí cho các đội xe.

Xem thêm
clickable image of Hệ thống giám sát áp suất lốp Tirematics

Hệ thống giám sát áp suất lốp Tirematics

Tiết kiệm chi phí nhân công và thời gian ngừng của phương tiện với công nghệ dự đoán

Xem thêm